VERKSTED OG SERVICE

Dyktige serviceteknikere
Vi kan tilby et landsdekkende servicenett og et svært godt utbygd reservedelslager. Dette er våre kunders beste garanti mot problemer og uønsket driftsstans. Våre kvalifiserte serviceteknikere er utdannet hos våre leverandører,  og har inngående kjennskap til våre produkter.

Vi har kvalitetssikrede systemer for service og vedlikehold  på alle truckmerker. Våre systemer ivaretar at våre kunder får oppfølging til rett tid hvert år og at servicen blir dokumentert tilstrekkelig. All dokumentasjon blir lagret på vårt datasystem, slik at alle våre kunder bestandig har tilgang til kopi av de siste servicerapportene.

Våre medarbeidere har lang fartstid innen bransjen og har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt.

Trykk på knappen under for et tilbud på service og vedlikeholdsavtale.

Kontakt oss for service.